Overig

Dé manier om tot effectievere besluiten te komen

In elk team komt het wel eens voor: het lukt maar niet om tot een besluit te komen of om bepaalde conflicten op te lossen. Met deep democracy, een instrument voor besluitvorming, kan dit soort besluiteloosheid worden omgezet in actie. Lees hieronder meer over hoe organisatieadviesbureaus deep democracy inzetten.

Het vinden van de passende oplossing

Diverse teams zijn heel waardevol, maar maken het soms lastig om tot besluiten te komen. Deep democracy heeft als doel om zoveel mogelijk nieuwe ideeën naar boven te laten komen. Vaak is er binnen diverse groepen veel wijsheid aanwezig die verborgen blijft omdat er simpelweg niet naar wordt gevraagd. Bij deep democracy wordt er nergens omheen gedraaid en zullen er dus ook gevoelige punten direct op tafel worden gelegd. Elk team kan profijt hebben bij deze methode door gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. 

Deep democracy is er niet op gericht om jouw team om te vormen tot een democratie waar over elke beslissing gestemd moet worden. De methode is democratisch omdat er naar iedereen wordt geluisterd en de mening van elk individu telt. 

De stappen van Deep Democracy

Bij de bekende Lewis-methode van Deep Democracy zijn er een aantal stappen die genomen moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen:

  1. Verzamel de verschillende invalshoeken

Het belangrijkste bij deze methode is dat iedereen zijn/haar ideeen in kan brengen, zorg dus voor een open en uitnodigende houding. 

  1. Zoek naar de afwijkende meningen

Ga actief op zoek naar de afwijkende mening, die misschien wel het alternatief kan bieden voor jouw organisatie. 

  1. Verspreid het alternatief

Zorg dat iedereen zich tot op zekere hoogte kan vinden in het alternatief. Een voorstel wordt pas verder uitgewerkt als het een meerderheid heeft.

  1. Voeg de wijsheid van de minderheid toe 

Luister goed naar degene die zijn/haar voorkeursstem heeft verloren, wat is er nodig zodat zij toch mee kunnen gaan in het besluit?

  1. Duik in de onderstroom

Kijk samen naar wat er zich onder het oppervlakte afspeelt om erachter te komen waardoor het maken van besluiten zo lastig is. In deze fase kunnen er flink wat emoties los komen maar is bedoeld om het conflict eens en voor altijd op te lossen. 

Adviesbureau sociaal domein zet Deep Democracy in

Deep Democracy wordt door organisatieadviesbureau Goed geschud regelmatig ingezet. Senior-adviseur Marlies Willemen heeft verschillende trainingen over Deep Democracy gevolgd. In level 4 van Deep Democracy leerde Marlies dat in elke ‘nee’ een wijsheid besloten ligt en dat het goed is om door te vragen: ‘wat is jouw idee’. Zo ontstaat er ruimte voor een inclusief gesprek. Marlies is door de trainingen die zij heeft gevolgd heel goed in staat om jouw organisatie te begeleiden bij het gebruik van Deep Democracy.  

Goed geschud is een adviesbureau in het sociaal domein en probeert op allerlei manieren maatschappelijke impact te maken door de boel eens flink op te schudden. Is dit wat jouw organisatie nodig heeft? Neem dan contact op via de website: https://goedgeschud.nl/ 

Gerelateerde artikelen

Back to top button