Overig

Is het een of één?

In het Nederlands is “een” het woord dat wordt gebruikt om het getal één aan te duiden. Het is de gangbare manier om het getal “1” te schrijven.

Het woord “één” met een accent aigu (´) wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen de lidwoorden “een” en “één”. Het accent aigu wordt gebruikt om de klemtoon aan te geven op de letter “e”. Het woord “één” betekent ook “één” in de zin van het getal 1, maar wordt meestal gebruikt wanneer het nadruk krijgt, bijvoorbeeld in contrast met andere getallen of om te benadrukken dat iets precies één is.

Voorbeelden:

  • “Ik heb één pen.” (Het benadrukt dat er precies één pen is.)
  • “Een appel en één peer.” (Het benadrukt dat er één peer is in aanvulling op de appel.)
  • “Ik heb een appel en een peer.” (Het betekent dat er één appel en één peer zijn, maar het legt geen nadruk op het exacte aantal.)

Kort samengevat, “een” is de gewone schrijfwijze voor het getal 1, terwijl “één” wordt gebruikt wanneer er nadruk ligt op het feit dat het om precies één gaat.

Hoe schrijf je één voor één?

“Één voor één” is een uitdrukking die betekent dat dingen of personen één voor één, één na de ander, in opeenvolgende volgorde worden behandeld, gedaan of genoemd. Het wordt altijd met een accent aigu (´) geschreven op de eerste “één” om de klemtoon aan te geven op het feit dat het om één enkele eenheid gaat. Het wordt als volgt geschreven: één voor één.

Wat voor een of wat voor één?

De juiste formulering is “Wat voor een.” Het woord “een” zonder accent wordt hier gebruikt als een onbepaald lidwoord. Het wordt gebruikt om een niet-gespecificeerd of onbekend object of persoon aan te duiden. Bijvoorbeeld: “Wat voor een auto heb je?” Het kan ook worden gebruikt in de betekenis van “één” in vragen zoals: “Hoeveel appels wil je? – Ik wil er één.”

Hoe schrijf je één met een hoofdletter?

Het woord “één” wordt niet standaard met een hoofdletter geschreven, behalve wanneer het aan het begin van een zin staat, zoals bij elk ander woord. Bijvoorbeeld: “Één persoon kwam te laat op het feest.”

Is één een telwoord?

Ja, “één” is een telwoord. In het Nederlands is het een grondtal dat wordt gebruikt om het getal “1” aan te geven. Telwoorden worden gebruikt om aantallen of hoeveelheden aan te duiden, en “één” is het telwoord dat overeenkomt met het getal 1.

Op zoek naar nog meer tips? Lees dan ons artikel Allebei of allebij: wat is het verschil?

Gerelateerde artikelen

Back to top button