HuisOverig

Het belang van een goede luchtvochtigheid

Iedereen heeft wel in het openbaar een ‘snuffelpaal’ zien staan, meestal in gebieden waar de luchtkwaliteit slecht is, zoals bijvoorbeeld bij fabrieken. Het zijn in feite meetstations die de luchtvervuiling meten om te onderzoeken hoeveel schadelijke stoffen de lucht bevat. De meest voorkomende schadelijke stoffen zijn koolmonoxide, cfk’s, stikstofoxiden, fijnstof en zwaveldioxide.

Luchtvervuiling terugdringen

Genoemde stoffen zijn schadelijk en veroorzaken ernstige lichamelijke klachten wat tot vroegtijdig overlijden kan leiden. Voor de luchtkwaliteit zijn in Europa richtlijnen vastgesteld, vooral als het gaat om de concentratie van stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijnstof. Het doel is de luchtvervuiling terug te dringen. De richtlijn maakt onderscheid tussen grenswaardes, streefwaardes en alarmdrempels. Voor sommige stoffen zijn emissieplafonds geformuleerd die in 2030 worden bijgesteld.

Een goed binnenklimaat is belangrijk

Een goede luchtvochtigheid is niet alleen belangrijk voor buiten, maar ook vooral voor binnen in woningen en kantoren, scholen en andere gebouwen. We zijn meer binnen dan buiten en daarom is de binnen luchtkwaliteit belangrijk. Een slecht luchtklimaat leidt tot lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, droge ogen en astmatische klachten. Een gezond binnenklimaat kenmerkt zich door de juiste temperatuur, luchtvochtigheid en weinig of geen CO₂ concentraties. Voor kantoren en andere werkplekken is de werkgever verplicht om, op grond van de Arbowet, een gezond klimaat te scheppen.

Luchtonderzoek uitvoeren

Dit betekent dat een werkgever moet kunnen aantonen dat zijn gebouw gecertificeerd is voor wat betreft het binnenklimaat. Dit gebeurt aan de hand van periodieke metingen. Dit kan op verschillende manieren, zoals door een luchtonderzoek naar CO₂ concentraties, temperatuur en luchtvochtigheid te laten uitvoeren. Hierbij worden metingen verricht naar de uitstoot van ozon en fijnstof van kantoormachines, zoals printers en kopieerapparatuur.

Een goede ventilatie is essentieel voor een binnenklimaat. Door de corona-uitbraak is ook het belang van een goede ventilatie actueel geworden. Hoewel er nog geen directe overdracht van het virus door de lucht is aangetoond, wijst onderzoek wel aan dat door een goed ventilatiesysteem het coronavirus minder snel verspreid. De verspreiding van aerosolen is immers de grootste boosdoener bij de overdracht van de infectie binnen afgesloten ruimtes.

Gerelateerde artikelen

Bekijk ook
Close
Back to top button