Overig

Individuele bijles: Als je als ouders het beste wilt voor je kind

Als je kind op school niet goed kan meekomen, dan is dat voor hem of haar heel frustrerend. Maar ook ouders baart het zorgen. Want wat als mijn kind straks geen diploma haalt? Dan is er geen kans op een leuke baan en een onbezorgde toekomst. Natuurlijk is het belangrijk om een goede schoolkeuze te doen. Als een leerling het gymnasium niet aankan dan is het helemaal geen schande om een stap terug te doen. Maar soms speelt ook de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een rol. Sommige kinderen hebben daar moeite mee en presteren daardoor onder hun niveau. Dan kan het zinvol zijn om bijles in te zetten.

Bijles voor lastige vakken

Als je kind moeite heeft met bepaalde vakken dan kan bijles zeker helpen. Er zijn diverse instituten in meerdere regio’s die bijlessen aanbieden. Je kind kan dan bijles Engels krijgen of bijles wiskunde of een ander vak waarvan de resultaten achterblijven. Bijles wordt vaak gegeven door studenten die een lerarenopleiding volgen, maar soms ook door studenten die andere richtingen doen. Ook gepensioneerde leerkrachten zetten zich in om leerlingen bijles te geven. De belangrijkste voorwaarde waar een bijlesdocent aan moet voldoen is dat hij of zij in staat is om op een goede manier kennis over te brengen. Bijles wordt meestal gegeven in een kleine groep van maximaal 8 leerlingen. Ook is het mogelijk om voor je kind individuele bijles aan huis te regelen.

Huiswerk maken vraagt discipline

Op de basisschool is huiswerk meekrijgen nog een uitzondering. Op de middelbare school moet je kind er aan wennen dat het voor elk vak huiswerk meekrijgt. Als een leerling er moeite mee heeft om daar de discipline voor op te brengen. Dan kan huiswerkbegeleiding uitkomst bieden. De leerling maakt dan huiswerk onder toezicht van een bijles docent. Uiteraard kan deze indien nodig extra uitleg geven bij bepaalde vakken. Maar het is toch echt wel de bedoeling dat de leerling zijn eigen huiswerk maakt. Als er problemen zijn met bepaalde vakken kan de bijlesdocent deze constateren en hierover overleggen met de ouders of de docent op school. Op die manier kan tijdig worden ingegrepen met bijles voor bepaalde vakken voordat een onoverbrugbare achterstand ontstaat.

Goed overleg met de school

Als een kind bijles krijgt dan gebeurt dit over het algemeen in nauw overleg met de school. De docent geeft aan op welke punten een leerling moeite heeft met een vak. De bijles docent kan daar dan extra aandacht aan besteden. Vaak kan een school lesmateriaal beschikbaar stellen waarmee extra kan worden geoefend om de kennis bij te spijkeren. De resultaten van zowel de bijles als de schoolprestaties worden uitgewisseld zodat de bijles eventueel kan worden bijgesteld. Als bijles niet meer nodig is dan is dat natuurlijk het mooiste resultaat. De leerling zal de lessen dan ongetwijfeld ook met meer plezier gaan volgen op school.

Gerelateerde artikelen

Back to top button