Huis

Wanneer is een bouwkundige keuring nodig?

Story Highlights
  • Inzicht in de bouwkundige staat van het huis
  • Laat een passage opnemen in het voorlopig koopcintract
  • Zegt niets over de verborgen gebreken

Als je van plan bent een huis te kopen, dan ben je vaak verliefd op de woning. Natuurlijk zie je wel dat er nieuwe verf op de kozijnen moet, over de daadwerkelijke staat van de woning weet je weinig. Om dat – hoe verliefd je ook op de woning bent- toch in beeld te krijgen, laat je een bouwkundige keuring uitvoeren door een bouwkundig ingenieur.

Zo krijg je inzicht in de staat van de woning

Voor de bouwkundige keuring ben je vaak enkele honderden euro’s kwijt. Dat is echter allesbehalve weggegooid geld, want zo krijg je wel inzicht in de staat van de woning. Behalve dat in kaart gebracht wordt hoe de staat van de woning is, krijgt je eveneens een indicatie van de kosten die moeten worden gemaakt om de gebreken te verhelpen en om achterstallig onderhoud aan de woning te plegen.

Er kunnen altijd verborgen gebreken ontstaan na de aankoop van een huis

De bevindingen van de bouwkundige ingenieur worden vastgelegd in een rapport. Daarin komen alle zaken aan de orde die hij op dat moment heeft kunnen waarnemen. Dat betekent ook dat de bouwkundig ingenieur niet alles kan zien en niet alles in kaart kan brengen. Hij kruipt niet onder de vloer bijvoorbeeld. Dat betekent dat er ondanks het rapport nog steeds wel degelijk verborgen gebreken aan de woning kunnen zijn als je het gekocht hebt. Het bouwkundig rapport sluit dus niets uit. Toch geeft het een goede indicatie van de staat van het huis dat je wilt kopen.

Laat een passage opnemen in het voorlopige koopcontract

De kosten van het verhelpen van de gebreken die tijdens de bouwkundige keuring geconstateerd zijn, kunnen invloed hebben op het bod dat je doet op het huis. Dat betekent dus dat de bouwkundige keuring altijd plaatsvindt voor je het koopcontract tekent. In bepaalde gevallen kan het rapport van de bouwkundige ingenieur bepalend zijn voor het bod dat je doet op een woning. Vaak wordt de bouwkundige keuring uitgevierd op het moment dat er een voorlopig koopcontract getekend is. In dat voorlopig koopcontract is het wel slim om een passage op te laten nemen over de gevolgen die de uitslag van de bouwkundige keuring op het al dan niet doorgaan van de koop van het huis kan hebben. De staat van de woning kan immers tegenvallen en een gegronde reden zijn om af te zien van de koop van het huis.

Gerelateerde artikelen

Back to top button