Overig

Wat is een opstalverzekering?

Story Highlights
  • De inboedel en opstalverzekering is de woonverzekering
  • Inboedelverzekering genoeg voor appartement
  • Verzekering betaalt ook bij blikseminslag, storm en neerslag

Je hebt de term waarschijnlijk wel eens gehoord, een opstalverzekering. Maar wat is dan precies een opstalverzekering en is zo’n verzekering verplicht? Een opstalverzekering is verplicht als je een eigen huis hebt. Huur je een huis of een appartement, dan is het vaak niet nodig om een opstalverzekering af te sluiten.

Schade die je lijdt aan spullen die vastzitten in en aan het huis

Als je een huis koopt, dan eist de kredietverstrekker dat je een opstalverzekering afsluit. En eigenlijk is dat best logisch. Normaliter is je huis het onderpand van de geldlening. Maar als er iets met dat huis gebeurt, dan geldt de opstalverzekering de schade die je lijdt aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daar vallen dus ook leidingen, de centrale verwarming, de badkamer en het toilet onder.

Verzekering keert ook uit bij blikseminslag, storm en bij neerslag en vorst

De opstalverzekering keert uit als je huis getroffen wordt door brand- en blusschade, als er sprake is van rook- en roetschade of als er sprake is van schade door ontploffing. Dat geldt ook als er sprake is van wateroverlast, dat geldt dan weer niet als sprake is van een dijkdoorbraak. De verzekering keert eveneens uit bij blikseminslag, storm, en dan vanaf windkracht 7, bij neerslag en vorst en bij inbraak of diefstal. In de meeste gevallen vallen de zonnepanelen standaard ook onder de dekking van de opstalverzekering. Dat geldt ook voor de funderingen van het huis.

Vaak kun je het prima af met een inboedelverzekering

De schade die je zelf veroorzaakt aan je woning, bijvoorbeeld als je iets op de dure vloer laat vallen, wordt alleen gedekt als er sprake is van een all risk polis. In het algemeen kun je stellen dat de schade alleen door de opstalverzekering wordt gedekt als het gaat om een ‘onzeker voorval’. Woon jij in een appartement, dan sluit je doorgaans ook niet zelf een opstalverzekering af. Bij een huurwoning doet de verhuurder dat of de vereniging van eigenaars (VVE) voor het hele gebouw. In dergelijke gevallen kun je het dus prima af met een inboedelverzekering.

Samen worden de verzekeringen ook wel woonverzekeringen genoemd

Overigens worden de inboedel- en opstalverzekering – soms ook nog samen met de aansprakelijkheidsverzekering – samen ook wel woonverzekeringen genoemd. Ben je in het bezit van een eigen woning? Dan is het verstandig deze verzekeringen onder te brengen bij dezelfde verzekeraar. Dat is namelijk wel zo gemakkelijk.

Gerelateerde artikelen

Back to top button