Health

Wat is medische aansprakelijkheid?

Het kan voorkomen dat er een fout gemaakt wordt bij een medische behandeling. Fouten zijn nu eenmaal menselijk. Als patiënt kun je er echter veel schade mee leiden. In dit geval kun je ervoor kiezen om een schadevergoeding aan te vragen. Je kunt bij een fout in de behandeling de behandelend arts of de instelling aansprakelijk stellen. Dit moet echter wel aangetoond kunnen worden door middel van een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad, aantoonbare schade of een causaal verband tussen het handelen en de geleden schade. Hierin is het belangrijk dat de medische aansprakelijkheid duidelijk wordt, zodat de juiste persoon of instelling aansprakelijk gesteld kan worden.

Wat te doen bij een medische fout?

Als je slachtoffer wordt van een medische fout, kun je een arts of een instelling aansprakelijk stellen. Het is verstandig om een belangenbehartiger in handen te nemen. Als een arts of zorginstelling een aansprakelijkheidsstelling krijgt. Sturen zij dit door naar Centramed. Dit zorgt ervoor dat de aansprakelijkheid op een juiste manier afgehandeld wordt. Het is in veel gevallen moeilijk te bepalen wie precies de schuldige is van de fouten die gemaakt zijn. Door een goede organisatie zoals Centramed in te schakelen, wordt er gezorgd dat het op een juiste manier afgehandeld wordt.

Hoe gaat medische aansprakelijkheid in zijn werk?

Als je slachtoffer bent geworden van een medische fout, ga dan eerst het gesprek aan met je zorgverlener. Kom je er samen niet uit, dan kun je er vervolgens voor kiezen om bemiddeling te krijgen van een klachtenfunctionaris. Als dit ook niet tot een oplossing leidt,  dan kun je er voor kiezen om naar de rechter te stappen. Hiervoor je eerst een aangetekende brief naar de desbetreffende arts of medische instelling te sturen. Hierin stel je de persoon of instelling aansprakelijk voor de letselschade die is opgelopen. Dit zorgt ervoor dat er serieus naar de zaak gekeken wordt en er een communicatie kan worden opgestart. Het is natuurlijk belangrijk om in gesprek te komen met de juiste mensen om de medische aansprakelijkheid te kunnen bespreken. Zo wordt er altijd een onafhankelijk medisch adviseur ingeschakeld om de aansprakelijkheid te bekijken.

Mediation inschakelen naast de rechtszaak

Naast dat je naar de rechter kunt gaan, kun je ook een mediator inschakelen. Deze zorgt ervoor dat je conflict wordt besproken en dat je wellicht tot een akkoord kunt komen. Dit kan veel geld en tijd in de rechtbank schelen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button