Huis

Wat zijn de taken van het VvE bestuur van jouw appartementencomplex?

Story Highlights
  • VvE staat voor Vereniging van Eigenaren
  • VvE bestuurstaken kunnen uitbesteed worden
  • VvE bestuur wordt door vergadering aangesteld

Iedereen heeft vast wel eens van de Vereniging van Eigenaren gehoord, vaak aangeduid als VvE. Heb je een appartement of studio, dan weet je zonder twijfel wat het is en wat de taken van de VvE zijn.

Uitbesteden bestuurstaken aan een externe partij

Voor de mensen die het niet weten, een VvE is een rechtspersoon die de gemeenschappelijke belangen van appartementeneigenaren beheert. Het bestuur bestaat vrijwel altijd uit een oneven aantal personen en in elk geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt door de vergadering benoemd en bestuursleden worden aangesteld op basis van het aantal stemmen. De voorzitter heeft doorgaans de meeste stemmen.  Overigens hoeven de bestuurders niet per definitie ook lid van de VvE te zijn. Zo is een partij als VvE beheer Amsterdam prima in staat de taken van een VvE bestuur uit te voeren zonder dat er verbintenis is met de appartementen of het complex als geheel. In dat geval zij de bestuurstaken dus uitbesteed aan een externe partij.

Vergadering heeft in beginsel de macht, het bestuur voert uit

Zoals het bestuur aangesteld wordt door de vergadering kan het ook door de vergadering  worden ontslagen. De vergadering heeft in beginsel dus de macht en het bestuur voert uit. Alleen in dringende gevallen kan en mag een VvE bestuur eigenhandig beslissingen nemen of actie ondernemen. Dan de taken van een VvE bestuur. In eerste instantie is dat het beheer van middelen van de VvE en het storten van middelen op de bankrekening ten name van de Vereniging van Eigenaren. Het bestuur stelt de jaarstukken op na afloop van een boekjaar en bovendien stelt het bestuur de definitieve ledenbijdragen vast na goedkeurinmg van de exploitatierekening door de vergadering. Ook het maken van de begroting is een taak van het VvE bestuur.

Onderschat de taken van een VvE bestuur in elk geval niet

Het VvE bestuur beoordeelt bijvoorbeeld ook of een bepaalde vloer zorgt voor overlast en beoordeelt eveneens of er toegang tot een privé gedeelte nodig is vanwege het uitvoeren van werkzaamheden aan gemeenschappelijke zaken. Het bestuur legt eveneens een register aan en houdt dat ook bij met daarop de eigenaren en gebruikers van de appartementen binnen het gehele complex. Onderschat een bestuursfunctie van een VvE overigens niet, mocht je gevraagd worden. Als mensen weten dat je bestuurslid bent, zal bij de minste of geringste onduidelijkheid een beroep op je worden gedaan namelijk.

Gerelateerde artikelen

Back to top button