Overig

Heeft de afschaffing van de salderingsregeling voordelen?

In de aanvang van het jaar 2000 waren zonnepanelen nog prijzig en hun effectiviteit was nog niet onomstotelijk vastgesteld. Een overheidsmaatregel werd geïmplementeerd om de financiële aantrekkelijkheid van huishoudelijke zonnepaneelinvesteringen te vergroten. Hieruit vloeide in 2004 de salderingsregeling voort. Dit initiatief oogstte succes; gedurende de afgelopen decennia is het aantal huishoudens met zonnepanelen aanzienlijk toegenomen. Desalniettemin nadert het einde van deze regeling.

Zoals te lezen is op de website van Zonneplan: het afschaffen van de salderingsregeling zal geen plotselinge verandering zijn. Dit proces zal geleidelijk geschieden. Het oorspronkelijke aanvangsjaar van de afbouw was 2023. Dit is uitgesteld tot 2025, maar het eindjaar van 2031 blijft onveranderd. Derhalve versnelt de afbouw volgens het aangegeven schema. Het percentage van eigen verbruik dat in aanmerking komt voor saldering zal trapsgewijs verminderen. Een vooraf afgesproken vergoeding wordt toegekend voor het resterende teruggeleverde vermogen. Belangrijk om op te merken is dat de Eerste Kamer nog dient in te stemmen met dit voorstel.

Blijft de aanschaf van zonnepanelen lonend?

Absoluut! Hier kunnen we volmondig ‘ja’ op antwoorden. Ondanks de aanwezigheid of afwezigheid van de salderingsregeling blijft de investering in zonnepanelen een buitengewoon rendabele keuze. Onderzoeksinstituut TNO heeft dit bevestigd in hun onderzoek van 2022. Bij aanschaf van zonnepanelen in het jaar 2022 bedraagt de terugverdientijd 5 jaar. Indien men zonnepanelen aanschaft in 2027, bedraagt de terugverdientijd 7 jaar. Maar zelfs zonder de salderingsregeling, dus na 2030, blijft volgens TNO de terugverdientijd onder de 9 jaar.

De voordelen van het afbouwen

Het geleidelijk afbouwen van de salderingsregeling beoogt twee kernproblemen op te lossen. Ten eerste dient de druk op het elektriciteitsnet tijdens zonovergoten dagen verminderd te worden door huishoudens hun eigen opgewekte zonne-energie te laten gebruiken. Ten tweede wordt beoogd de ongewenste situatie te vermijden waarin huishoudens zonder zonnepanelen opdraaien voor de hoge vergoedingen voor teruggeleverde energie van huishoudens met zonnepanelen. Het afschaffen van de salderingsregeling tracht ook hierin een halt toe te roepen.

Zonnepanelen blijven financieel aantrekkelijk

Het staat vast dat het afbouwen van de salderingsregeling resulteert in een verminderde vergoeding voor teruggeleverde zonne-energie. Niettemin blijft de investering in zonnepanelen een onbetwiste bron van rendement, waarbij het zichzelf moeiteloos terugbetaalt. Zelfs zonder de salderingsregeling worden zonnepanelen binnen 9 jaar terugverdiend.

Stimulans voor energieopslag

Zonder salderingsregeling wordt het eigen gebruik van opgewekte zonne-energie steeds belangrijker. Dit verleent de komende jaren een grotere aantrekkelijkheid aan thuisbatterijen, vooral in combinatie met een dynamisch energiecontract. Elektrische auto’s kunnen tevens dienen als efficiënte opslag voor zonne-energie.

Minder belasting voor het elektriciteitsnet op zonrijke dagen

De geleidelijke afbouw van de salderingsregeling heeft zonder twijfel een positieve invloed op het verminderen van de belasting van het elektriciteitsnet. Aangezien bezitters van zonnepanelen minder vergoeding ontvangen voor teruggeleverde energie, zullen zij hun eigen zonne-energie bewuster consumeren door apparaten te gebruiken tijdens zonovergoten momenten. Elke kilowattuur die men direct van het eigen dak verbruikt, hoeft immers niet meer van het net gehaald te worden, en valt zodoende buiten de salderingsregeling. Het actief benutten van zelfopgewekte energie op zonovergoten dagen voorkomt verspilling van energie aan het net wanneer er geen vraag naar is.

Lees meer op de website van zonnepanelenbedrijf en energieleverancier Zonneplan.

Gerelateerde artikelen

Back to top button