Overig

Normen en standaarden

Story Highlights
  • ISO is de organisatie voor standaardisatie
  • Bekend is de ISO 14001
  • Steeds staat het milieu centraal

Je moet appelen met appelen vergelijken wordt wel eens gezegd, volledig terecht natuurlijk. Maar wie bepaalt dan wat een appel is? 

Iedereen gelijk

ISO is  de internationale organisatie voor standaardisatie. De organisatie stelt normen, specificaties en richtlijnen op. Dat gaat over de meest uiteenlopende zaken, gaande van productspecificaties over voedselveiligheid tot energiemanagement. Bedrijven kunnen de normen hanteren om hun materialen, producten en processen te stroomlijnen om op een zo efficiënt en correct mogelijke manier hun doel te bereiken. De grote verdienste van de ISO certificering is dat door standaardisering producten en diensten wereldwijd op hetzelfde hoge niveau worden getild. De lat wordt voor iedereen op gelijke hoogte gelegd. De naam van de organisatie draagt het al in zich. ISO is afgeleid van het Griekse woord voor ‘gelijk’. In die zin kan het halen van de ISO norm een sterke troef zijn in de bikkelharde concurrentiestrijd. Soms is het voldoen aan de eisen zelfs een noodzaak om een product in de markt te mogen zetten.

Evalueren en bijsturen

Er zijn heel wat uiteenlopende normen, maar steevast beginnen ze met ‘ISO’. Wat is ISO 9001? Dat is één van de meest bekende normen, ongetwijfeld heb je daar al wel eens van gehoord. Los van de sector of bedrijfstak, is dit een wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Met een goed systeem voor kwaliteitsmanagement wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de interne organisatie. Hiervoor worden processen gemonitord, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Deze standaard is dus niet rechtstreeks gericht op de kwaliteit van de producten die een firma maakt of diensten die een organisatie levert, wel op de organisatie zelf. Termen als klantentevredenheid, voldoen aan regelgeving en aanpassend vermogen staan centraal bij deze ISO standaard.

Milieu centraal

Een andere norm die behoorlijk bekend is, is ISO 14001. Deze standaard heeft te maken met milieumanagement. Hoe je op een procesmatige manier milieurisico’s in de hand kan houden, is van belang. Risico’s voorkomen is nog beter natuurlijk. Dat geldt zeker voor milieurisico’s, gezien hier vaak een hoop geld mee gemoeid is. Met het alsmaar belangrijker worden van de zorg voor het milieu, wint deze standaard aan belang. Meer en meer ondernemingen willen hun verantwoordelijkheid opnemen. Een tendens in de bedrijfswereld is dan ook dat firma’s alleen zaken willen doen met potentiële partners die ISO 14001 gecertificeerd zijn. Ook overheden vragen steeds vaker aan bedrijven om aan deze norm te voldoen alvorens ze mogen intekenen op aanbestedingen of als ze een milieuvergunning aanvragen. Het milieu vaart er wel bij uiteraard.

Gerelateerde artikelen

Bekijk ook
Close
Back to top button