Overig

Wat zijn de taken van een arbodienst en een bedrijfsarts?

De arbowetgeving is in Nederland de basis voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Door aan alle verplichtingen van de Arbowet te voldoen, voorkomen werkgevers dat zij boetes krijgen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nog belangrijker is dat zij hun onderneming hiermee gezond houden. Het is volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een basiscontract met een arbodienst te hebben als je werkgever bent. Het behoort tot de taken van een arbodienst om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Hier zijn diverse professionals bij betrokken, zoals een bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidskundige en arbeidshygiënist. 

Plan van aanpak voor de re-integratie

Bij het fenomeen arbodienst denken de meeste mensen in eerste instantie aan verzuimbegeleiding. Dat heeft ermee te maken dat de Wet verbetering poortwachter werkgevers verplicht om samen met de medewerker en de arbodienst te zorgen dat de zieke werknemer zijn werkzaamheden zo snel mogelijk weer kan hervatten. Als werkgever ben je verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor een medewerker die ziek is. De bedrijfsarts moet volgens de wet binnen zes weken een probleemanalyse opstellen en een advies uitbrengen. Op basis daarvan is het mogelijk om samen met de zieke medewerker een plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen. 

Wat doet een arbodienst en wat zijn de taken van een bedrijfsarts? 

• Verzuimbegeleiding met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid; 

• Het voeren van overleg met de preventiemedewerker van de organisatie; 

• Het houden van een open spreekuur voor werknemers;

• Zieke werknemers verantwoord en zo snel mogelijk weer aan het werk helpen;

• Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van het verzuim;

• Periodiek medisch onderzoek (PMO) naar de gezondheidsrisico’s van individuele werknemers;

• Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Waarvoor dient het open spreekuur bij de bedrijfsarts?

Veel werkgevers vragen zich af wanneer het mogelijk of verplicht is voor de medewerker om naar de bedrijfsarts te gaan. Het antwoord daarop luidt dat elke medewerker het recht heeft om een bedrijfsarts te consulteren voor persoonsgerichte gezondheidsvragen, die in relatie staan tot het werk. Speciaal daarvoor is er een open spreekuur. Als werkgever hoor je jouw werknemers hier actief op te wijzen. Een bedrijfsarts is specialist op het gebied van werk en gezondheid, brengt onafhankelijk advies uit aan werkgevers en werknemers en heeft een medisch beroepsgeheim. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button