Huis

Is je nieuwe bankstel automatisch gedekt door je inboedelverzekering?

Er zijn van die verzekeringen die je afsluit vanwege de geruststellende gedachte dat indien er zich een calamiteit voordoet je de eventuele gevolgen daarvan kan opvangen. Zo een verzekering is de inboedelverzekering die erop gericht is de schade aan onder andere je meubilair, vergoed te krijgen. Heb je als lezer van deze blogpost een dergelijke verzekering en wil je een nieuw bankstel aanschaffen bij een woonwinkel in Noordwijk, dan kan je je af vragen of dit nieuw bankstel ook door je inboedelverzekering gedekt is. In de volgende paragrafen zal ik proberen deze vraag voor je te beantwoorden.

Wat is een inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering die je voor je eigen gemoedsrust vrijwillig afsluit om schade aan je inboedel, te kunnen opvangen. Het gaat om schade dat onder andere door;

– brand;

– weersomstandigheden;

– een ontploffing; en een inbraak wordt veroorzaakt aan je spullen. 

Deze spullen kunnen zowel in je huis aanwezig zijn ten tijde van de brand of ook buiten staan en tijdens een storm kapot worden geslagen. Het betreft dus schade aan je roerende zaken ( of goederen) die jij niet opzettelijk veroorzaakt hebt, met andere woorden: het te niet gaan van je eigendommen buiten je eigen schuld om.

Welk bedrag keert de verzekeringsmaatschappij uit? 

Vóór het afsluiten van deze verzekering zal de verzekeringsagent bij je langskomen om je bezittingen vast te leggen. Daarnaast bepaalt hij de waarde op het moment van de verzekering om zodoende het verzekerde bedrag en de daaraan gerelateerde premie te kunnen vaststellen. Mocht er zich een schadegeval voordoen in de periode van je verzekering, dan zal je inboedel verzekeraar je de aanschafwaarde van bijvoorbeeld een nieuw gasfornuis uitkeren, behalve wanneer de dagwaarde ervan door afschrijvingen door de tijd heen ongeveer 40% bedraagt. 

 Nieuw bankstel kopen en je inboedelverzekering

De nieuwe bank die je koopt in de periode dat je inboedelverzekering van kracht is, is in principe gelijk meeverzekerd. Alhoewel het niet verplicht is om deze nieuwe aankoop door te geven aan je verzekeraar, is het toch wel raadzaam zulks te doen. Hierdoor weet je zeker dat door de nieuwe waardebepaling je bezittingen niet onder verzekerd, zijn.

In dit artikel ben ik voor je nagegaan in hoeverre je nieuw bankstel van woonwinkel Noordwijk gedekt is door je inboedelverzekering. Mocht je naar aanleiding van deze informatie met vragen zitten, dan kan je ze altijd naar ons mailen. Wij informeren je graag.Bekijk leuke modellen op Bankstellenshop.com

Gerelateerde artikelen

Bekijk ook
Close
Back to top button