Auto

Verkeer in Amsterdam: dit is waarom velen zich onveilig voelen

Als er bepaald nieuws uit Amsterdam is dat vaak terugkomt, dan is het wel dat veel mensen zich onveilig in het verkeer voelen. Dit komt bijvoorbeeld door de drukte, maar ook door het gedrag van de andere weggebruikers. Steeds meer Amsterdammers zijn niet gelukkig wanneer ze door de stad heen moeten. Dat het lijkt alsof de verkeersregels er niet bestaan, maakt dat het gemeentebestuur zich ook zorgen maakt over de verkeersveiligheid in de stad. Te hard rijden, niet stoppen voor rood of voetgangers en meer problemen worden steeds prangender.

Twee derde is bezorgd

Uit een enquête blijkt dat twee derde van de Amsterdammers zich zorgen maakt over de manier waarop de verkeerssituatie zich ontwikkelt in de stad. Eén op de vijf is zelfs zeer bezorgd hierover. Er worden ook bijna 6.000 plekken aangemerkt die als onveilig worden beschouwd. Dit zijn plekken waar je ook veel 112 nieuws online over leest. Denk aan de Rozengracht, Linnaeusstraat en de Middenweg. Dit zijn enkele van de meest genoemde plekken. Vooral roekeloos gedrag wordt vaak genoemd. De plekken waar auto’s niet meer dominant zijn, zoals het Leidseplein, worden juist als veilig ervaren door Amsterdammers.

Gedrag van anderen

Meer dan tachtig procent van de Amsterdammers voelt zich vooral onveilig door het gedrag van anderen in het verkeer. De onveiligheid komt doordat anderen te hard rijden of nergens voor lijken te stoppen. Slechts één procent van de Amsterdammers stoort zich hier niet aan. Opvallend is ook dat iedereen lijkt te vinden dat anderen het verkeerd doen. Het gaat overigens niet alleen om hard rijden en stoptekens negeren. Ook hele andere soorten problemen worden als heel onveilig ervaren door de bewoners van de stad. Als is hard rijden wel de klacht die het vaakst wordt genoemd door respondenten.

Auto’s waar ze niet horen

Een andere klacht die vaak wordt gegeven is die van auto’s op plekken waar ze niet horen. Zo rijden ze bijvoorbeeld op plekken waar ze niet mogen rijden. Die klacht wordt overigens in dezelfde mate over fietsers en scooters gegeven. Die rijden veel te vaak op de stoep. Terwijl auto’s inrijverboden negeren. Veel Amsterdammers denken dat de oplossing in meer handhaving zit. Er moet meer toezicht komen om te zorgen dat de regels worden nageleefd. De gemeente ziet hier ook wel wat in. Daarnaast wil het de stad meer autoluw maken. Ook daar zijn de nodige mogelijkheden voor beschikbaar.

Gerelateerde artikelen

Back to top button